Stichting Nepal Pariwar

Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welkom bij Stichting Nepal Pariwar

Financiële zaken

E-mail Print PDF

Financieel overzicht 2018

Financieel overzicht 2016

Financieel overzicht 2015

Laatst aangepast op dinsdag, 25 juni 2019 17:22
 
Print

 

Op initiatief van bestuurslid Jan Laan is in juli 2000 de Stichting Maiti Nepal opgericht, die nauw heeft samengewerkt met de gelijknamige Nepalese organisatie in Kathmandu. Aanleiding was het bezoek van een groep Nederlanders, die het tehuis van Maiti Nepal in Kathmandu hadden bezocht. Inmiddels is de Nepalese organisatie heel groot geworden met financiële steun vanuit het buitenland. Er is een geweldig groot complex gebouwd met geld uit Duitsland en Amerika. Wij als Nederlandse organisatie moesten afhaken omdat een kleine organisatie als die van ons geen mogelijkheden heeft, jaarlijks een grote structurele financiële bijdrage te leveren.

Om misverstanden te voorkomen hebben we de naam van onze stichting veranderd. De stichting heet nu Stichting Nepal Pariwar en dat betekent zich familie voelen met Nepal en de Nepalese bevolking.

Doel van de stichting is het steunen van Nepal en Nepalese organisaties (op initiatieven vanuit Nepal). Dat doen we op het gebied van onderwijs (bouwen van scholen en een Blindenhuis), gezondheidszorg (Hospitaal) en kleine lokale projecten, zoals het realiseren van trainings- en ontmoetingsruimten voor vrouwengroepen. Ook is Nepal Pariwar bezig met een waterproject (Save Sauraha).

Inmiddels zijn in Chitwan, in het zuiden van Nepal, 25 klaslokalen bij 6 scholen gerealiseerd en voorzien van een bibliotheek, materiaal voor biologie en topografische kaarten voor aardrijkskunde. Dat is een hele vooruitgang. Ook worden regelmatig vanuit Nederland computers, laptops en beamers naar scholen gebracht omdat ook daar de tijd niet stil staat. Te veel kinderen gaan nog niet naar school omdat hun ouders te arm zijn om dit te kunnen betalen. Ook hiervoor zet de stichting zich in. Momenteel gaan al 54 kinderen naar school. Sponsoren, die een kind en eerlijke kans op een toekomst willen bieden, zorgen hiervoor. Wilt u ook een kind sponsoren? Dat kan voor slechts 50 Euro per jaar gedurende 8 jaar.

Wilt u informatie over de stichting of donateur worden, stuur dan een CLOAKING naar CLOAKING . Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Stichting Nepal Pariwar, Sulversmidte 13, 8501 ZZ te Joure.

Indien u een bijdrage overmaakt van minimaal € 11,50 op bankrekening NL11INGB0000003702 van Nepal Pariwar te Jelsum, ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief van de stichting.

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Stichting Nepal Pariwar? Neemt u dan contact op met bestuurslid Jan Laan.

Namens de kinderen uit Nepal: "danayabad” (bedankt).

 

Financiën

Fiscaalnummer Belastingdienst : 8162.10.470

 

Financiele verantwoording 2013

 

 

 

 

Het bestuur

Print

Voorzitter Hedzer Klarenbeek, 0630506227

Penningmeester  vacant

Bestuurslid Jan Laan, 0516-491947

Secretaris Mark Wittebol, 0653761948

Bank: NL11INGB0000003702
t.n.v. Stichting Nepal Pariwar
Kamer van Koophandel
nr. 01089637000
 

De nieuwe website van Stichting Nepal Pariwar

Print

Het heeft even geduurd maar nu dan eindelijk het begin. De sponsor van de stichting heeft wat tijd vrij gemaakt en daarmee een aanzet naar een betere website. Graag willen we van u weten wat u er van vindt. Uiteraard is de site nog niet af maar opbouwende kritiek is nooit verkeerd.

De webmaster

 

Financiële ondersteuning

Print

 

Het afgelopen jaar hebben wij uw financiële ondersteuning weer zinvol besteed. We willen daarom graag al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun donatie of gift.  De penningmeester vraagt langs deze weg alle donateurs hun bijdrage voor 2013 over te maken op giro 3702 t.n.v. Nepal Pariwar te Jelsum.

Het donateurschap bedraagt minimaal 11,50 per jaar. Ook zijn nieuwe donateurs en eenmalige giften welkom. Tevens vragen wij de sponsoren van onze schoolkinderen hun jaarlijkse bijdrage van € 50,- over te maken.

Sinds 2008 is Stichting Nepal Pariwar officieel door de Belastingdienst erkend als Anbi-organisatie. Dit betekent dat u uw bijdrage, via de inkomstenbelasting, als gift kunt opvoeren.

Om portokosten te besparen, kunnen we u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden.  Wilt u hieraan meewerken, dan verzoeken wij u dit via CLOAKING door te geven.

 

Login Form