Stichting Nepal Pariwar

Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welkom bij Stichting Nepal Pariwar

financiele overzichten

E-mail Print PDF

 

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2018

Financieel overzicht 2016

Financieel overzicht 2015

Laatst aangepast op zaterdag, 29 augustus 2020 14:58
 
Print

 

Op initiatief van bestuurslid Jan Laan is in juli 2000 de Stichting Maiti Nepal opgericht, die nauw heeft samengewerkt met de gelijknamige Nepalese organisatie in Kathmandu. Aanleiding was het bezoek van een groep Nederlanders, die het tehuis van Maiti Nepal in Kathmandu hadden bezocht. Inmiddels is de Nepalese organisatie heel groot geworden met financiele steun vanuit het buitenland. Er is een geweldig groot complex gebouwd met geld uit Duitsland en Amerika. Wij als Nederlandse organisatie moesten afhaken omdat een kleine organisatie als die van ons geen mogelijkheden heeft, jaarlijks een grote structurele financiele bijdrage te leveren.

Om misverstanden te voorkomen hebben we de naam van onze stichting veranderd. De stichting heet nu Stichting Nepal Pariwar en dat betekent zich familie voelen met Nepal en de Nepalese bevolking.

Doel van de stichting is het steunen van Nepal en Nepalese organisaties (op initiatieven vanuit Nepal). Dat doen we op het gebied van onderwijs (bouwen van scholen en een Blindenhuis), gezondheidszorg (Hospitaal) en kleine lokale projecten, zoals het realiseren van trainings- en ontmoetingsruimten voor vrouwengroepen. Ook heeft Nepal Pariwar een waterproject gerealiseerd (Save Sauraha).

Inmiddels zijn in Chitwan, in het zuiden van Nepal, 25 klaslokalen bij 6 scholen gerealiseerd en voorzien van een bibliotheek, materiaal voor biologie en topografische kaarten voor aardrijkskunde. Dat is een hele vooruitgang. Ook worden regelmatig vanuit Nederland computers, laptops en beamers naar scholen gebracht omdat ook daar de tijd niet stil staat. Te veel kinderen gaan nog niet naar school omdat hun ouders te arm zijn om dit te kunnen betalen. Ook hiervoor zet de stichting zich in. Momenteel gaan al 54 kinderen naar school. Sponsoren, die een kind en eerlijke kans op een toekomst willen bieden, zorgen hiervoor. Wilt u ook een kind sponsoren? Dat kan voor slechts 50 Euro per jaar gedurende 8 jaar.

Wilt u informatie over de stichting of donateur worden, stuur dan een CLOAKING naar CLOAKING . Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden.

Indien u een bijdrage overmaakt van minimaal 11,50 euro op bankrekening
NL11 INGB 0000 0037 02 van Nepal Pariwar te Jelsum, ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief van de stichting.

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Stichting Nepal Pariwar? Neemt u dan contact op met bestuurslid Jan Laan.

Namens de kinderen uit Nepal: "danayabad"(bedankt).

 

 

 

 

Het bestuur

Print

Bestuur Stichting Nepal Pariwar
2020

 

Voorzitter: Hedzer Klarenbeek, 06 3050 6227

Penningmeester: Ben Wegman

Secretaris:
Mark Wittebol, 06 5376 1948

Bestuurslid: Jan Laan, 0516-491947


Bank: NL11 INGB 0000 0037 02
t.n.v. Stichting Nepal Pariwar
Kamer van Koophandel nr. 01089637000
Belastingdienst fiscaal nummer 8162.10.470
Facebook: StichtingPariwarNepal

 

Noodhulp Nepal Pariwar

Print

Stichting Nepal Pariwar ontvangt gift van 1200 euro

De Friese stichting Nepal Pariwar in Drachten heeft een gift van 1200 euro ontvangen van een gulle gever. De stichting heeft een rechtstreekse relatie met hulpverleningsorganisaties in Nepal. Met dat bedrag, specifiek besteed aan voedsel, kunnen tien straatarme Nepalese gezinnen met kinderen of gehandicapten nu een jaar vooruit. Het gaat om een eenvoudige dagelijkse maaltijd met rijst, linzen, aardappels en groenten.

Coördinator Jan Laan van de stichting: ” Dat 10 families nu gedurende een jaar eten hebben is geweldig. Ik sta te popelen om nog meer Nepalezen te helpen. Iedere euro die bij de stichting binnenkomt wordt in Nepal zelf op de juiste wijze besteed. Er is meer geld nodig om Nepalezen te helpen deze Coronatijd door te komen. Vanaf half maart jl. zit het land in een total lockdown. Hierdoor zijn hotels, restaurants gesloten, evenals de duizenden winkeltjes in het wereldberoemde winkelcentrum de Thamel en Freakstreet in Kathmandu. Scholen, universiteiten en ziekenhuizen zijn eveneens al maanden gesloten. De toeristenstop heeft als gevolg dat de gidsen, dragers en sherpa’s geen inkomsten meer hebben. De situatie voor de bevolking is desastreus”.

Read more...
 

Financien

Print

 

Het afgelopen jaar hebben wij uw financiele ondersteuning weer zinvol besteed. We willen daarom graag al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun donatie of gift.

Het donateurschap bedraagt minimaal 11,50 euro per jaar. Ook zijn nieuwe donateurs en eenmalige giften welkom. Tevens vragen wij de sponsoren van onze schoolkinderen hun jaarlijkse bijdrage van  50,- euro over te maken.

Sinds 2008 is Stichting Nepal Pariwar officieel door de Belastingdienst erkend als Anbi-organisatie. Dit betekent dat u uw bijdrage, via de inkomstenbelasting, als gift kunt opvoeren.

Om portokosten te besparen, kunnen we u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden. Wilt u hieraan meewerken, dan verzoeken wij u dit via CLOAKING door te geven.

 

Login Form