Stichting Nepal Pariwar

Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welkom bij Stichting Nepal Pariwar

Het bestuur

Print

Bestuur Stichting Nepal Pariwar
2020

 

Voorzitter: Hedzer Klarenbeek, 06 3050 6227

Penningmeester: Ben Wegman

Secretaris:
Mark Wittebol, 06 5376 1948

Bestuurslid: Jan Laan, 0516-491947


Bank: NL11 INGB 0000 0037 02
t.n.v. Stichting Nepal Pariwar
Kamer van Koophandel nr. 01089637000
Belastingdienst fiscaal nummer 8162.10.470
Facebook: StichtingPariwarNepal

 

Financien

Print

 

Het afgelopen jaar hebben wij uw financiele ondersteuning weer zinvol besteed. We willen daarom graag al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun donatie of gift.

Het donateurschap bedraagt minimaal 11,50 euro per jaar. Ook zijn nieuwe donateurs en eenmalige giften welkom. Tevens vragen wij de sponsoren van onze schoolkinderen hun jaarlijkse bijdrage van  50,- euro over te maken.

Sinds 2008 is Stichting Nepal Pariwar officieel door de Belastingdienst erkend als Anbi-organisatie. Dit betekent dat u uw bijdrage, via de inkomstenbelasting, als gift kunt opvoeren.

Om portokosten te besparen, kunnen we u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden. Wilt u hieraan meewerken, dan verzoeken wij u dit via CLOAKING door te geven.

 


Pagina 2 van 2

Login Form