Stichting Nepal Pariwar

Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Over de stichting
Print

 

Op initiatief van bestuurslid Jan Laan is in juli 2000 de Stichting Maiti Nepal opgericht, die nauw heeft samengewerkt met de gelijknamige Nepalese organisatie in Kathmandu. Aanleiding was het bezoek van een groep Nederlanders, die het tehuis van Maiti Nepal in Kathmandu hadden bezocht. Inmiddels is de Nepalese organisatie heel groot geworden met financiele steun vanuit het buitenland. Er is een geweldig groot complex gebouwd met geld uit Duitsland en Amerika. Wij als Nederlandse organisatie moesten afhaken omdat een kleine organisatie als die van ons geen mogelijkheden heeft, jaarlijks een grote structurele financiele bijdrage te leveren.

Om misverstanden te voorkomen hebben we de naam van onze stichting veranderd. De stichting heet nu Stichting Nepal Pariwar en dat betekent zich familie voelen met Nepal en de Nepalese bevolking.

Doel van de stichting is het steunen van Nepal en Nepalese organisaties (op initiatieven vanuit Nepal). Dat doen we op het gebied van onderwijs (bouwen van scholen en een Blindenhuis), gezondheidszorg (Hospitaal) en kleine lokale projecten, zoals het realiseren van trainings- en ontmoetingsruimten voor vrouwengroepen. Ook heeft Nepal Pariwar een waterproject gerealiseerd (Save Sauraha).

Inmiddels zijn in Chitwan, in het zuiden van Nepal, 25 klaslokalen bij 6 scholen gerealiseerd en voorzien van een bibliotheek, materiaal voor biologie en topografische kaarten voor aardrijkskunde. Dat is een hele vooruitgang. Ook worden regelmatig vanuit Nederland computers, laptops en beamers naar scholen gebracht omdat ook daar de tijd niet stil staat. Te veel kinderen gaan nog niet naar school omdat hun ouders te arm zijn om dit te kunnen betalen. Ook hiervoor zet de stichting zich in. Momenteel gaan al 54 kinderen naar school. Sponsoren, die een kind en eerlijke kans op een toekomst willen bieden, zorgen hiervoor. Wilt u ook een kind sponsoren? Dat kan voor slechts 50 Euro per jaar gedurende 8 jaar.

Wilt u informatie over de stichting of donateur worden, stuur dan een CLOAKING naar CLOAKING . Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden.

Indien u een bijdrage overmaakt van minimaal 11,50 euro op bankrekening
NL11 INGB 0000 0037 02 van Nepal Pariwar te Jelsum, ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief van de stichting.

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Stichting Nepal Pariwar? Neemt u dan contact op met bestuurslid Jan Laan.

Namens de kinderen uit Nepal: "danayabad"(bedankt).