Print

 

Het afgelopen jaar hebben wij uw financiële ondersteuning weer zinvol besteed. We willen daarom graag al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun donatie of gift.  De penningmeester vraagt langs deze weg alle donateurs hun bijdrage voor 2013 over te maken op giro 3702 t.n.v. Nepal Pariwar te Jelsum.

Het donateurschap bedraagt minimaal 11,50 per jaar. Ook zijn nieuwe donateurs en eenmalige giften welkom. Tevens vragen wij de sponsoren van onze schoolkinderen hun jaarlijkse bijdrage van € 50,- over te maken.

Sinds 2008 is Stichting Nepal Pariwar officieel door de Belastingdienst erkend als Anbi-organisatie. Dit betekent dat u uw bijdrage, via de inkomstenbelasting, als gift kunt opvoeren.

Om portokosten te besparen, kunnen we u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden.  Wilt u hieraan meewerken, dan verzoeken wij u dit via CLOAKING door te geven.